top of page
voltkista.jfif
Namnlös design.png

Information om Volt Kista Garaget

Elbilsladdare

I dagsläget är det dyrare att inneha ett abonnemang med möjlighet att ladda sin bil i garaget än att ha ett vanligt garagetillstånd.

 

Vi planerar att ta bort denna extra kostnad och istället göra det möjligt för alla som har tillstånd att stå i garaget att nyttja elbilsladdare. Detta innebär följande

 1. Parterna måste skriva om avtalen för dessa tillstånd. Respektive avtalsansvarig med ladd tillstånd kommer att kontaktas med önskemålet att revidera avtalen.
   

 2. Volt Kista ökar priset för laddningen som i dagsläget ligger på 2.5 kr per kwh till 3.5 kr/kvm. 
   

 3. Nyttjas ladd-plats SKALL laddning ske.
   

 4. När bilen är fulladdad skall den flyttas till vanlig garageplats

Tillstånd

Volt Kista hyr idag ut p-tillstånd vilket betyder att det är ospecificerade platser i garaget. För att kunna kontrollera att alla använder tillstånden enligt avtal använder vi oss av digitala p-tillstånd.

 

Vår tanke är att det skall underlätta användande och göra det mer flexibelt för användarna då det är möjligt att flytta olika tillstånd mellan olika bilar i appen.

 

Vi har fått mycket klagomål på att det upplevs krångligt varför vi inför följande alternativ utöver de digitala tillstånden.

 1. Fysiska tillstånd
   

 2. Nyttjas på många andra parkeringar. Det är kortfattat ett tillstånd i papper som man lägger i framrutan.
   

 3. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att tillstånden syns tydligt i framrutan.
   

 4. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att tillstånden är giltiga, dvs när giltighetstiden börjar närma sig sitt slut måste ni ansöka om nya hos Sverige Parkering.
   

 5. Tappar man bort ett tillstånd ansvarar innehavaren för att spärra tillståndet samt beställa ett nytt hos Sverige Parkering.
  Kostnad: 100 kr/tillstånd exklusive moms.
   

 6. Kontakta Sverige Parkering, telefonnummer 0770 175 500 om ni önskar Fysiska tillstånd
   

 7. Fasta platser. Vi inför möjligheten att i garaget inneha fast plats.

 

Prislista för 2023 är:
Vanlig p-plats, 1780 kr/mån exklusive moms

VIP plats, 2600 kr/mån exklusive moms


Om obehörig nyttjar platser ansvarar hyresgästen för att anmäla detta till Sverige Parkering. Under tiden det tar att få bort det obehöriga fordonet måste innehavaren betala för besöksparkering hos EasyPark man önskar att nyttja p-plats.

 

Kontakta undertecknad om fast plats önskas

Besöksparkeringar

För besökare eller personer utan abonnemang finns möjlighet att använda våra besöksparkeringar

 1. Ute parkering mot Kista Gårdsväg
   

 2. Ute parkering mot Borgarfjordsgatan
   

 3. Garaget
   

 4. Laddstolpar i garage
   

Avgifter betalas genom Easypark. Som nyttjare är man ansvarig att kontrollera att man har betalt rätt taxa och använt rätt taxakod.

Tekniska problem och överklagan

Vid eventuella tekniska problem är det tillståndsinnehavarens ansvar att kontakta Sverige Parkering 0770 17 55 00.

Du kan kontakta oss genom att ringa till oss eller att fylla i vår kontakt formulär. Klicka på knappen nedan för att komma till formulären.

Elbilsladdare
Tillstånd
Kontakt
Besökare
bottom of page